LogowanieKalendarz Wydarzeń
P W Ś C Pt S N
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Gościmy
site statistics
Najbliższe wydażenia

PostHeaderIcon Ruch Narodowy

POLITYCZNO-GOSPODARCZO-FINANSOWO-MONETARNA

DOKTRYNA PAŃSTWA POLAKÓW

 

PANEL I. USTRÓJ POLITYCZNO-GOSPODARCZO-FINANSOWO-MONETARNY

PANEL II. WIARA KATOLICKA, WYCHOWYWANIE, OŚWIATA, NAUCZANIE I SZKOLNICTWO WYŻSZE

PANELIII. SIŁY ZBROJNE

PANEL IV. GWARDIA NARODOWA

PANEL V. POZOSTAŁE, OGÓLNE FUNKCJE PAŃSTWA
1. Ochrona przed wieloaspektową agresją zewnętrzną i wewnętrzną ( służby dyskretne w pionie wojskowym i cywilnym w kraju i zagranicą)
2. Ochrona przed zbrodniami i przestępstwami pospolitymi przeciwko Ojczyźnie, życiu i mieniu (ściganie, wymiar sprawiedliwości i zagadnienia penitencjarne)
3. Sprawy wewnętrzne i zagraniczne oraz Polonii
4. System bezpieczeństwa energetycznego
5. System własności mienia, ochrony minimalnych, waloryzowanych wynagrodzeń netto za pracę oraz obowiązkowych składek ubezpieczenia emerytalnego i na ochronę zdrowia, a także kontroli podstawowych parametrów przezornościowych państwa
6. Ochrona zdrowia
7. System finansowo-podatkowy (budżet państwa, budżety lokalnych samorządów, finanse obowiązkowych ubezpieczeń osobowych i rzeczowych)
8. System monetarny
9. System obsługi celnej
10. System lustracji państwa oraz usług statystycznych

PANEL VI. SAMORZĄD LOKALNY

PANEL VII. DYSKUSJA, POLEMIKI, KRYTYKA I REKOMENDACJE

 

Kategoryczna konieczność wystąpienia

Rzeczypospolitej Polskiej z Unii Europejskiej

 

         Już ponad 25 lat minęło od zdeklarowania i funkcjonowania tzw. III Rzeczypospolitej Polskiej. Twór ten został powołany przez zdecydowaną mniejszość żydowskiego pochodzenia bez względu na rodowód lewicowy czy też prawicowy w efekcie kontraktu magdalenkowo-okrągło-stołowego z przyjętą zasadą "grubej kreski".

          Ta wąska grupa skonstruowała i wdrożyła w Polsce "demokratyczne państwo prawne" reprezentujące interesy mniejszości, zdominowanej przez Żydów a nie interesy polskiego narodu. W związku z tym od początku mamy do czynienia z władzą okupacyjną zapominając o "demokracji" tak usilnie deklarowanej w wytworzonych przez nią dokumentach prawnych.

 

         Wnikliwie przyglądając się efektom działań tych okupacyjnych władz w Polsce stwierdza się:

1)kompletne nie przestrzeganie podstawowych przepisów Konstytucji RP i ciągłe próby jej zmian pod kątem rozszerzania swobody realnych interesów mniejszości;

2)wprowadzenie RP do tzw. Unii Europejskiej (w niezupełnie klarownych okolicznościach referendum);

3)doprowadzenie do bardzo niekorzystnych warunków akcesji RP do Unii Europejskiej;

4)preferowanie unijnego prawa i zasłanianie się przed rozstrzygnięciami krajowej legislacji w skutek jego działania;

5)narastanie ortodoksyjności rządzącego w Warszawie establishmentu wobec światowego i międzynarodowego kapitału na rzecz najlepszego wykorzystywania Polaków przez ten kapitał;

6)rozszerzanie się ekonomicznych szantaży na bazie rozwoju zorganizowanej przestępczości i korupcji do niewyobrażalnych rozmiarów;

7)nieustanne oszukiwanie Polaków przez kolejne ekipy rządzące z premedytacją wykorzystujące ich zbiorową polityczno-ekonomiczną naiwność.

 

         W tych okolicznościach dalsze przyzwalanie Polaków na przynależność RP do Unii Europejskiej jest nie do utrzymania.

 

         Do polskich górników i robotników innych zawodów a także wszystkich Polaków o narodowo-patriotycznych przekonaniach, kieruje się te słowa:

         "Przebudźcie się i pozbądźcie naiwności. Nie wolno wierzyć tym wszystkim wynurzeniom Pani Premier, które mają się nijak do prawdy na co wskazują czynności przeprowadzone w Sejmie. Kompletny brak wiarygodności i honoru podkreślają działania poprzedników Pani Premier (przemysł stoczniowy, maszynowy itp.). Kolejne oszustwo jest więcej niż przewidywalne".

 

         Pozostaje nam Polakom nic innego jak powołanie i wdrożenie nowego państwa, reprezentującego interesy polskiego narodu a nie mniejszości narodowych. Wymagać to będzie obalenia dotychczasowego tworu pochodzącego z kontraktu sprzed 25 lat poprzedzonego koniecznością reaktywowania polskiego państwa podziemnego dla:

1)powołania personalnej bazy interdyscyplinarnej zdolnej do zbudowania prawnej podstawy nowego państwa z jego wielo-ustrojową konstrukcją zwieńczoną ustawą zasadniczą, definiującą ustrój polityczny;

2)wdrożenia zespołu ekspertów z konieczną znajomością rzeczy celem przygotowania dokumentacji i procesu przeprowadzenia wyprowadzenia RP z Unii Europejskiej;

3)przygotowywania rezerw kadrowych w celu opanowywania poszczególnych funkcji nowego państwa.

          Polskie państwo podziemne, oparte na narodowo-patriotycznej bazie ideowej, ma za generalne zadanie przygotować Polaków do przejęcia i utrzymywania Rzeczypospolitej Polskiej - państwa reprezentującego polski naród a nie mniejszości narodowe.

          Stąd według kolejności należy:

1)gruntownie zmienić prawo wyborcze ( ordynacje i zasady wyborów do organów przewidzianych w nowej ustawie zasadniczej);

2)definitywnie i bezdyskusyjnie zlikwidować wszelkie subwencje dla partii celem zrównania wszystkim wyborcom i powoływanym przez nich komitetom wyborczym warunków uczestnictwa w kampaniach wyborczych;

3)zdeklarować wystąpienie RP z Unii Europejskiej i przystąpić do systematycznego rozliczania zaszłości według ustalonego harmonogramu[1].

          Unia Europejska, w aktualnej postaci, nie realizuje interesów Polaków i coraz dotkliwiej ogranicza swobody działania polskiego narodu a koncentruje się na maksymalnym zabezpieczaniu interesów mniejszości[2]. Jest ona konstrukcją nienegocjowalną gdyż przykładowo Polska nie ma nic do powiedzenia w swoich sprawach. Realnymi decydentami w Unii Europejskiej są Niemcy i Francja[3].

Ogłoszenie realnej niepodległości państwa polskiego narodu -Rzeczypospolitej Polskiej - i jego utrzymywanie wymaga bezwzględnego wystąpienia Polski z Unii Europejskiej.

 

 

W0[1] Czynności te mają umożliwić wyraźne zwiększenie liczby Polaków obecnych w Sejmie i Senacie, zdecydowanie poprawiając strukturę narodowościową w tych organach na ich korzyść co rokuje realne wzmocnienie interesu polskiego narodu, oczywiście z zachowaniem zasady realnej demokracji. Należy jednak równocześnie dążyć do maksymalnego, skutecznego usunięcia zjawiska korupcji i działania zorganizowanej przestępczości z udziałem posłów i senatorów dostosowując do tego ustrój polityczno-gospodarczy nowego państwa.

[2] Zjawisko to upowszechnia się w pozostałych narodach, których kraje są członkami (Grecja. Węgry).

[3] Nawet Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii nie ma możliwości realnie wynegocjować zmiany warunków uczestnictwa w Unii Europejskiej i zmuszone jest do wyraźnego oznajmienia o wystąpieniu z niej.

 

Pewna narracja, pewna strategia

              Od przeszło 100 lat dominuje w polskiej historiografii i myśli politycznej określona narracja interpretacyjna dziejów i strategia postępowania dotycząca relacji w trójkącie: Polska, Rosja, Niemcy. Gdy sytuacja w Europie zmierzała do wybuchu wojny światowej w 1914, Piłsudski i środowisko lewicy niepodległościowej przyjęli strategię następującą. Idziemy z Niemcami przeciw Rosji. Państwa centralne pomogą nam odzyskać Kresy. O Ziemiach Zachodnich w tej strategii nie było mowy. Opierała się ona na romantycznej narracji historycznej zakładającej, że głównym wrogiem Polski jest Rosja, gdyż zagarnęła ona największe obszary I Rzeczypospolitej w trzech rozbiorach.

                 Przebieg I wojny światowej udowodnił, że była to narracja błędna i generowała strategię szkodliwą dla Polski. Niemcy po 1871 roku próbowały zbudować na Wschodzie Mitteleuropę czyli obszar kolonialny zależny od Cesarstwa. Nie było w nim miejsca na niepodległą Polskę. Równocześnie okazało się, że wojna rozstrzygnie się na froncie zachodnim i pokój podyktują państwa Ententy. Kiedy Rosja carska rozsypała się w wyniku rewolucji, Piłsudski zrozumiał, że trzeba ewakuować się z obozu proniemieckiego. Stąd kryzys przysięgowy i jego aresztowanie przez Niemców.

               Po 11 listopada Piłsudski wpada na pomysł, że to Polska może zastąpić Niemcy w roli lidera Mitteleuropy. Sformułował koncepcję federacyjną czyli bloku państw odgradzających Polskę od Rosji. Stąd jego torpedowanie bolszewickich inicjatyw pokojowych w 1919 roku i pomysł wyprawy na Kijów w celu ustanowienia niepodległego państwa ukraińskiego. Uderzeniem na Kijów Piłsudski pomógł Leninowi w dwóch sprawach. Po pierwsze, przyczynił się do integracji społeczeństwa rosyjskiego rozdartego wojną domową. Po drugie, zachęcił Lenina do koncepcji przemarszu przez Polskę do Niemiec i eksportu rewolucji na Zachód .

             Wojną 1920 roku Piłsudski postawił Polskę na krawędzi zagłady po 18 miesiącach istnienia. Przy okazji wojna ta ujawniła, że Zachód traktuje Polskę jako bękarta traktatu wersalskiego. Lider zachodnich dyplomatów premier brytyjski Lloyd George pokazał wówczas, że jest nie tylko germanofilem, ale również sojusznikiem Lenina i zoologicznym wrogiem Polski.

             Od 1933 roku sytuacja polityczna wokół naszego kraju zaczęła pogarszać się z roku na rok. Papierowe traktaty o nieagresji pomiędzy Polską a Niemcami oraz Polską i ZSRR były tylko zasłoną dymną dla przygotowań obu imperiów do uderzenia na II RP.

         Tymczasem Anglia i Francja prowadziły politykę ukierunkowywania ekspansjonizmu Hitlera na wschód. Polska miała traktaty sojusznicze z Francją z 1921 i 1936 oraz Anglią z 1939. Jednak celem tych traktatów było ze strony aliantów wprowadzić polskich dyplomatów w złudzenie, że nasz kraj jest bezpieczny i zarazem podżegać Hitlera do uderzenia właśnie nad Wisłę.

             Hitler bowiem uderzając na Polskę realizował zasadniczy cel masonerii: odkatolicyzować świat. Skoro w wyniku wojny narodził się polski bękart, Rzeszy niemieckiej wyznaczono rolę uśmiercenia tego bękarta. To wyjaśnia decyzję naczelnego wodza armii francuskiej gen. Gamelin z 12.09.1939 r. Na posiedzeniu sztabu armii w Amiens oznajmił, że nie będzie ofensywy armii francuskiej na linę Zygfryda. Tą decyzją Gamelin wydał wyrok na Polskę, na Francję i znaczną część Europy Zachodniej.

               Oto lekcja historii jaką niesie wrzesień 1939. Katastrofa wrześniowa obnażyła całą szkodliwość piłsudczykowskiej strategii politycznej i wydawało się, że ją ostatecznie pogrzebała.

         Tymczasem po 1989 roku grupa trzymająca władzę w Warszawie, zainstalowana przez komunistów, znowu do tej strategii wróciła. „Pojednanie” z Niemcami, popieranie faszystowskiego państwa ukraińskiego i podżeganie Polski do wojny z Rosją - oto objawy praktykowania tej strategii.

         Natomiast Władimir Putin wrócił do polityki zbierania ziem ruskich i nie ruskich, by odbudować Imperium i wrócić do dwubiegunowego porządku świata. W ten sposób stanął przeciw blokowi państw proizraelskich, które akceptują wyłącznie hegemonię Izraela na świecie.

        Pytanie brzmi. Czy W interesie Polski jest tkwić w obozie proizraelskim? Jaki jest bilans zysków i strat dla narodu polskiego funkcjonowania w tym obozie od 25 lat? Kryminalizacja aparatu państwowego, kolonizacja gospodarki polskiej, emigracja 2 milionów Polaków za chlebem, narażenie przez proizraelski reżim w Warszawie narodu polskiego na agresję ze strony Rosji. Demonstracyjne bratanie się tego reżimu z faszystami ukraińskimi i totalne rozbrojenie kraju.

         Oto bilans minionych lat i sytuacja w jakiej obecnie jesteśmy. Grupa trzymająca władzę w Warszawie doskonale zdaje sobie sprawę ze szkodliwości dla Polski piłsudczykowskiej strategii politycznej. Dlatego właśnie wdrożyła ją do realizacji. Celem jej bowiem jest unicestwić naród polski i na naszych ziemiach osiedlić Żydów ewakuowanych z Izraela. Dlatego zadaniem chwili jest usunięcie tej grupy z Warszawy i ustanowienie rządu narodowego.

         Jeśli to się nie stanie, grozi Polsce odwetowy najazd armii rosyjskiej. Zemści się ona na zwykłych Polakach za to, że antypolski rząd aktywnie uczestniczy w antyrosyjskiej krucjacie bloku proizraelskiego. Znowu, po 96 latach Polska stanęła na krawędzie zagłady, jak w sierpniu 1920 roku.

         XYZ

Bibliografia

1.Pajewski J. Historia powszechna 1871-1818. Warszawa 1999.

2.Davies N. Orzeł biały i czerwona gwiazda. Kraków 1997.

3.Zamoyski A. Warszawa 1920. Kraków 2009.

4.Pająk H. Rządy zbirów. Lublin 1996.

5.Pająk H. Piąty rozbiór Polski. Lublin 1998.                                                                          
 

Warszawa 23-25 sierpnia 2014 r. Rada Przedstawicieli Okręgów Konwentu Narodowego Polski

Zespół Redakcyjny

przedstawia Państwu informację w formie komunikatu opublikowaną na stronie www.konwent-narodowy-polski.com, a dotyczącą obrad Rady Przedstawicieli Okręgów Konwentu Narodowego Polski, które odbyły się w Warszawie w dniach 23-25 sierpnia 2014 r..

Komunikat opublikowano pod adresem:

 

 

Kilka słów na wybrane tematy gospodarcze w Polsce.

 

         W warunkach globalno-liberalnego modelu gospodarki kapitalistycznej, w orbitę której włączona została gospodarka w Polsce, zmuszeni jesteśmy do odpowiedzi na kilka pytań. Zwróćmy uwagę na prawne regulacje kwestii gospodarczo-finansowych w Polsce. Pod wpływem światowego i międzynarodowego cwaniactwa gospodarczego bezpośrednio i za pośrednictwem tzw. Unii Europejskiej, marionetkowe władze w Warszawie tworzą regulacje prawne wspierające interesy wielkiego międzynarodowego i mieszanego kapitału. Handel i usługi w Polsce są radykalnie silnie zmonopolizowane. Przemysł rolno-spożywczy pozostaje w znacznej części pod kontrolą kapitału zagranicznego i dużego kapitału rodzimego często silnie powiązanego z kapitałem zagranicznym. Przemysł syntezy chemicznej w znacznym zakresie sprywatyzowano dopuszczając kapitał zagraniczny. Niemal cały przemysł ciężki został sprywatyzowany w złodziejski sposób.

         Kompletna dominacja interesów zagranicznych inwestorów w gospodarce w Polsce powoduje proces stałej redukcji aktywności gospodarczej małych i średnich gospodarstw i przedsiębiorstw opartych na rodzimych kapitałach. Istnieje przetargowa przepaść pomiędzy dostawcami surowców rolniczych a zagranicznymi kapitałami odbiorców (hurtowników i zakładów przetwórstwa). Dodając do tego otwarcie polskiego rynku dla importerów produktów rolno-spożywczych wraz z hurtownikami i zakładami przetwórstwa to zaistniała sytuacja powoduje maksymalnie niekorzystne dla pierwotnych producentów spłaszczania cen skupu, dodatkowo pogłębiane w skutek nadmiernie wysokich plonów i ograniczeń eksportu w ramach nakładanych embarg.

         Podstawowymi przykładami nadmiernego uprzywilejowania inwestorów zagranicznych względem przedsiębiorców średniego i małego interesu z rodzimymi kapitałami są:

1)rejestrowanie działalności gospodarczej poza granicami kraju w celu maksymalnego redukowania wpłat na podatek dochodowy;

2)praktycznie niekontrolowany transfer zysków poza polski obszar celno-dewizowy prowadzący do wycieku akumulacji finansowej i ograniczania zdolności inwestowania w rozwój przemysłów i rolnictwa w Polsce;

3)nieuczciwa konkurencja na rynku UE w zakresie produktów rolno-spożywczych prowadząca do nadmiernego, niczym nie uzasadnionego, obniżania ich cen ( korzystna sytuacja producentów z krajów UE z najwyższymi dotacjami dla gospodarstw rolnych);

4)ograniczanie popytu wewnętrznego w związku z utrzymywaniem wysokiego wskaźnika bezrobocia i niekorzystnie niskich wynagrodzeń najemnej siły roboczej;

5)funkcjonowanie podatku VAT z wysokimi stawkami procentowymi, skutkującego między innymi dynamicznym wzrostem cen produktów tworzonych przez pośredników i dostarczanych na rynek w relacji do cen uzyskiwanych przez producentów podstawowego surowca.

        

         Liczne protesty i wnioski o pomoc kierowane do władz państwa w rozwiązywaniu trudnych spraw środowisk producentów surowców rolniczych nie są skuteczne i nie mogą być skuteczne gdyż to warszawskie towarzystwo jest bezradne. Zasłania się regułami obowiązującymi w UE i brakiem funduszy rezerwowych na finansowanie ewentualnych strat. Producentów produktów rolnych pozostawiają ich własnemu losowi. Wobec braku wystarczającej siły negocjacyjnej warszawskich politykierów wszelkie ustalenia na szczeblu UE zawsze będą podejmowane z gorszym skutkiem dla polskiego rolnictwa w relacji do innych krajów.

 

         Poza tym wciąż brakuje stricte ekonomicznego podejścia do polskiego rolnictwa. Producenci surowca rolniczego muszą być świadomi tego, że potencjał zaangażowany do wytwarzania poszczególnych surowców rolniczych nie może przekraczać 20 % potrzeb krajowych, wykluczając import. Takie rozwiązanie redukuje do minimum ryzyko niedopasowania popytu i podaży na wewnętrznych rynkach i umożliwia utrzymanie cen na w miarę dostosowanym poziomie. Planowanie znaczniejszych eksportów produktów rolnych i uzyskiwanie w niektórych latach dużych plonów natychmiast powoduje nadprodukcję w przypadku odstąpienia krajów importerów od zakupów tych produktów.

         Aktualnie sytuacja gospodarcza w Polsce, wytworzona pod reżimem unijnych dyrektyw i nadmiernej nadgorliwości warszawskich marionetek, spowodowała redukcję rodzimych przemysłów, usług i handlu i poważne osłabienie rolnictwa. Taki układ gospodarczy jest wręcz niewydolny do utrzymania polskiego państwa. Nie do opanowania jest proces stałego wzrostu długu publicznego i prywatnego.

         Na tym pozostawiłbym stwierdzanie oczywistych faktów. Powstaje pytanie: Co zatem robić dla ratowania Ojczyzny Polaków?

         Odpowiedź jest prosta. Polacy muszą odzyskać państwo, dokonać niezbędnych przekształceń ustrojowych oraz obsad podstawowych organów i urzędów Polakami a nie polskojęzycznymi mniejszościami. Równolegle wdrożona musi być procedura wystąpienia z UE zakończona faktycznym wystąpieniem Polski z tego polityczno-gospodarczego bytu a także rewizja umów międzynarodowych pod kątem ich renegocjacji lub wypowiedzenia.

         Wprowadzony musi być również nowy stan prawny w systemie danin publicznych gwarantujący gromadzenie środków przeznaczonych na rozwój przemysłów, rolnictwa i redukcję nadmiaru kapitału zagranicznego w sektorze finansowym. Należy odrzucić podatek VAT generujący puchnięcie cen produktów obciążających końcowych odbiorców i rozszerzanie pośredników, zastępując go podatkiem od przychodów (obrotowym) dla prowadzących działalność gospodarczą według stawek procentowych przewidzianych w SWPiU (Systematycznym Wykazie Produktów i Usług). Również umiarkowanie progresywnym podatkiem od przychodów od osób fizycznych należy zastąpić dotychczasowy podatek dochodowy od osób fizycznych.

         Jednocześnie należy zlikwidować podatek dochodowy od osób prawnych pod warunkiem indeksowanego wzrostu płacy minimalnej netto według rozwiązań płynących z narzędzi interwencjonizmu państwa w swobodę gospodarowania i wyraźnego ograniczenia swobody wywozu akumulacji finansowej poza polską strefę celno-dewizową.

         Reasumując jedynie wydatne rozszerzenie opodatkowania rozciągnięte na wszystkie środowiska ludzi żyjących i prowadzących działalność gospodarczą w Polsce tj.: łącznie z kapitałem zagranicznym zagwarantuje stopniowe wygaszanie deficytu długu publicznego i przejście do uzyskiwania nadwyżek umożliwiających inwestowanie w realną gospodarkę (przemysły i rolnictwo).

         Zastąpienie podatków dochodowych i VAT przez podatek od przychodów (obrotowy) z zastosowaniem interwencji państwa w swobodę gospodarowania (istotne indeksowanie płacy minimalnej netto oraz modyfikacja rozwiązań umów o pracę i umów pokrewnych) umożliwi bardziej ekwiwalentny podział wartości produktu pomiędzy najemną siłę roboczą i właściciela, skutkując rozszerzaniem się popytu wewnętrznego. Mechanizm transmisji tych skutków zarzutuje na uszczuplenie zysków właściciela (koszty siły roboczej), z jednej strony, oraz zwiększanie zysku do podziału przez odstąpienie od podatku dochodowego, z drugiej strony. Ponadto zastąpienie VAT podatkiem obrotowym poważnie skróci drogę produktu od producenta do finalnego konsumenta (likwidacja części pośredników) i istotnie obniży poziom cen transakcyjnych na rynkach.

         Obciążenie zysków transferowanych poza polski obszar celno-dewizowy, przynajmniej w wyjściowym okresie przekształceń ustrojowych, spowoduje wyhamowanie nadmiernego ich wypływu za granicę i umożliwi kumulację środków na realne inwestycje w gospodarkę Kraju.

         Ogólna refleksja jest następująca. Naród polski musi za wszelką cenę odstąpić od globalno-liberalnej gospodarki kapitalistycznej na rzecz społecznej gospodarki wolno-rynkowej z przyjętą konstrukcją interwencjonizmu państwa w swobodę gospodarowania. Osiągnięcie tego celu wymaga:

1)przekształcenie ustrojowe państwa w kierunku gwarantującym niekwestionowaną suwerenność polityczną Polaków;

2)pozostawanie nowego państwa Polaków poza strukturą UE;

3)rewizji wszelkich umów z zagranicą pod kątem zgodności z ustawą zasadniczą nowego państwa Polaków i ich interesami;

4)ustanowienia prawa wspierającego rozwój społecznej gospodarki wolno-rynkowej.

 

W0

 

 

Wytyczenie tezy dla istniejących stosunków międzynarodowych, jej rozwinięcie i uzasadnienie.

 

         Tezą istniejących stosunków międzynarodowych jest stwierdzenie, że są one efektem walki nielicznych, najbogatszych rodzin w świecie o rozszerzanie rynków zbytu celem co najmniej nie pogarszania parametrów zwrotu z wykładanych przez siebie kapitałów.

         W miarę wyraźnie oznajmiłem mędrcom (inteligencji narodu Żydów), że polityczno-gospodarcza konstrukcja świata formułowana, wykładana i wdrażana przez nich w życie, jest jedynie utopią.

                Jest ona, rzecz jasna, bardzo groźna gdyż może spowodować światowy konflikt zbrojny skłócanych narodów. Jednak będzie to zależne nie od Żydów ale od poziomu świadomości i zbiorowego doświadczenia narodów innych niż Żydzi. Obecnie obserwujemy eskalowanie nienawiści, roszczeń lub religijnych waśni, nabierających niebezpiecznego, niemal wybuchowego, poziomu.

         Przypominam, że w komentarzu do jednego z Protokołów Mędrców Syjonu krytycznie i słusznie stwierdzacie iż żaden ustrój gospodarczy nie jest doskonały lecz przyjęliście najprzydatniejszy model - kapitalistyczną gospodarkę opartą o rynek, prywatną własność i maksymalizowanie zysku. Dokonanie wyboru było następstwem tzw. "Złotego Cielca", który w środowisku Żydów urósł do rangi bożka przed ich własnym Bogiem. Syndrom tego bożka od dziecka wpajany jest żydowskiej młodzieży.

         W rozwinięciu tezy przedstawię krytykę proponowanych i wdrażanych rozwiązań gospodarczo-politycznych wskazując na ich ograniczoność i niemożliwość realizacji po wyczerpaniu tzw. warunków bazowych.

Uwarunkowania bazowe obejmują:

1)rozwinięcie kapitałów (wzrost podaży) dla uzyskania utargów przy cenie monopolowej przynoszącej zysk, który nie pogorszy wskaźników zwrotu z kapitałów - w warunkach zwykłej rywalizacji w czasie pokoju;[1]

2)jak wyżej, w warunkach konfliktu wojennego.[2]

        

         Odpadnięcie bazowych warunków uniemożliwia uzyskiwanie stopy zwrotu z kapitału na dotychczasowym poziomie w skutek ujawnienia się braku rynków zbytu dla optymalizowania efektywności stosowanych kapitałów. Dalsze więc kontynuowanie modelu gospodarczego mędrców odbywać się musi przy utrzymywaniu malejącej stopy zwrotu z kapitału jako nieuniknionej tendencji.

         Należy przyjąć, że istnieje wyraźna tendencja do tworzenia ogólnoświatowego niepokoju w postaci skłócania narodów, prowadzącego do lokalnych konfliktów i grożącego całkiem realnie światową pożogą wojenną.

 

         Powstaje pytanie: Kto prze do wywołania światowej pożogi wojennej?

 

         Najzamożniejsze rodziny w świecie (11-13 w pierwszej lidze) są najbardziej zainteresowane chcąc osiągnąć maksymalne dla siebie korzyści co równocześnie nie przeszkadza im w walce pomiędzy sobą o prymat w tej lidze.

         Formalnie występujące państwa w świecie przyjmują formy demokracji prezydenckiej, parlamentarnej, quasi monarchii, monarchii, Podkreślić należy, z całą stanowczością, że wszystkie, bez mała, demokracje to w większym lub mniejszym stopniu są w rzeczywistości reżimami polityczno-gospodarczymi, przeważnie mniejszości,

         Kierownictwa ustrojowych władz w państwach, poza nielicznymi odstępstwami, pozostają na poziomie co najwyżej 6-5 stopnia wtajemniczenia. Faktyczny wpływ na kierunki działania formalnych władz mają wspomniane rodziny, których interesy dotyczą gospodarki wewnętrznej, a szczególnie ich wpływów na rynkach zagranicznych. Próby nie stosowania się do oczekiwań najważniejszych rodzin mogą mieć bardzo groźny wpływ na formalne kierownictwa ustrojowe.

         Dla maksymalnego ujednolicenia działań najbogatszych rodzin funkcjonują główne tajne bractwa (loże masońskie) oraz loże zależne. Zaprzysiężony personel tych organizacji, wypełnia kluczowe funkcje w administracjach poszczególnych państw i organizacji międzynarodowych. Podstawowe wypełnienie personalne głównych loży masońskich stanowią osoby żydowskiej narodowości, co ma gwarantować ścisłe realizowanie żydowskiej doktryny gospodarczo-politycznej.

         Takie rozwiązanie powoduje, że działania władz w poszczególnych państwach są ukierunkowane na realizację zadań w interesie Żydów a nie narodów, nad którymi sprawują one formalne funkcje władcze.

         Zatem narody nie będące suwerenami w państwach coraz silniej odczuwają maksymalną ich eksploatację i osłabianie poprzez rozśrodkowanie (emigracja zarobkowa młodzieży), obniżanie zarobków w związku z blokowaniem rozwoju rodzimych przemysłów co wpływałoby na ograniczanie rynków dla kluczowych najbogatszych rodzin w świecie, obciążanie zbędnymi ciężarami finansowymi z rozmaitych tytułów na rzecz zagranicy, przyrastanie długu publicznego.

         Wniosek nasuwa się taki, że dalsze utrzymywanie dotychczas lansowanego globalno-liberalnego modelu gospodarki w świecie staje się nie do utrzymania. Mimo stosowanych zabezpieczeń i wysokiej sprawności służb wspierających najbogatsze rodziny (środowisko nowojorsko-bostońskie) rynki zbytu dla ich interesów systematycznie podlegać będą ograniczaniu w skutek radykalizacji postaw i działań narodów, które obejmować będą państwa w swoje ręce stając się niekwestionowanym suwerenem na swoim terytorium, reorientując politykę gospodarczą w kierunku realizacji interesów narodu a nie światowego i międzynarodowego cwaniactwa gospodarczo-politycznego.[3]

         Konfrontacja interesów coraz bardziej świadomych narodów z dotychczasowymi interesami najbogatszych rodzin w świecie nie odbędzie się bez konfliktów i napięć ale ten proces jest nieunikniony. Tworzony w świecie produkt globalny będzie musiał być dzielony w kierunku zwiększania się udziału w nim najemnej siły roboczej w relacji do właściciela co prowadzić będzie do rozszerzania rynków ale przy bardziej egalitarnym sposobie podziału wartości wytwarzanego produktu. Skutkować to będzie procesem malejącej stopy zwrotu z kapitałów.

 W0

 [1] Maksymalizacja zysku monopolowego uzyskiwana jest jako różnica całek oznaczonych funkcji utargów krańcowych i całek oznaczonych funkcji kosztów krańcowych (tj. powierzchnia pomiędzy funkcję utargów i kosztów krańcowych w przyjętym przedziale - optimum ekonomiczne monopolu).

[2] Z pewną różnicą, gdyż nastąpi zwłoka zapłaty za produkty przekazywane krajom zaangażowanym w wojnę w formie dostaw kredytowych.

 
Uwaga!
1. Witryna stanowi narzędzie intensywnej wymiany poglądów mających na celu wskazanie Polakom wartości, o które naród musi walczyć dla zachowania tożsamości i sprawnego rozwoju. 2. Misją, która przyświeca temu pomysłowi, jest nieustanne podwyższanie poziomu świadomości polskiego narodu i jego politycznego wyrobienia. 3. Szeroki udział w pracach nad kształtem państwa pozwoli na lepsze rozumienie spraw, a nie przyjmowanie na wiarę gotowych rozwiązań przygotowywanych przez elity, których interesy w nieznacznym stopniu zbieżne są z interesami narodu. 4. Jakość realizowanego celu zależeć będzie od poziomu opracowań i przemyśleń kompetentnych osób: nauczycieli, księży, oficerów sztabowych i liniowych sił zbrojnych, gwardii narodowej i służb dyskretnych, środowiska szlachecko-arystokratycznego, prawników, ekonomistów, finansistów, bankowców i ubezpieczeniowców, środowiska medycznego, samorządowców i innych. 5. Kontakt z zespołem założycielskim poprzez PANEL VII za pośrednictwem Formularza-Kontaktowego lub po zalogowaniu przez zgłoszenie artykułu, który jako jedyny dostępny jest do pisania i czytania. Pozostałe panele i zbiory dokumentów (plików) w linkach dostępne są jedynie do czytania. 6.Zespół nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez użytkowników.